Life Style

Life Style ili život i stil je način života pojedinaca, porodica (domaćinstva), i društva, koji se manifestuju u borbi sa svojim fizičkim, psihološkim, socijalnim i ekonomskim okruženjima iz dana u dan.