Goca

O Goca

Živimo zdravo, jer moto sajta DIJETICA je: Volite svoje telo!

Nesvesno prejedanje

Lov i sakupljanje je odlikovalo način života i hranjenje prvobitnih modernih ljudi. Pronalazak hrane je bio prioritetan zadatak tokom većeg dela naše evolucije koja traje oko 200 000 godina.

Tek…