Energetske vrednosti osnovnih namirnica

Pregled energetske vrednosti osnovnih namirnica (kalorija u 100 grama)

Mleko i mlečni proizvodi, jaje

Mleko 66
Obrano mleko sa 7,5 %…