Indeks telesne mase – BMI kalkulator

Indeks telesne mase BMI
Indeks telesne mase ženske BMI vektorski infografski konstruktor ili žensko telo, odeća ili lice i frizure. Formula težine gojaznosti i skala za oblikovanje tela za BMI pločasti dizajn

Indeks telesne mase ili BMI je za većinu ljudi nov pojam. Međutim, BMI se pokazao kao dobar pokazatelj u merenjima koja sprovode lekari i istraživači gojaznosti.

BMI koristi matematičku formulu koja dovodi u odnos visinu i težinu pojedinca ili preciznije, predstavlja težinu (u kg) podeljenu sa visinom (izraženom u metrima na kvadrat). Dakle, BMI=kg/m2.

Izračunavanje BMI

Da bi ste izračunali vaš BMI popunite polja Težina i Visina i kliknite dugme Izračunaj. Npr. ukoliko osoba ima 100 kg i visoka je 182 cm njen BMI je 30.2.

BMI kalkulator je korisno pomagalo za utvrđivanje ‘indeksa telesne mase’ (engl. body mass index). BMI indeks pokazuje odnos telesne težine i visine – i dobro ilustruje uticaj težine (uhranjenosti) na zdravlje. Ukoliko je Vaš BMI index manji od 18.5 (neuhranjenost) ili veći od 30 (gojaznost), prema zdravstvenim standardima WHO, Vaše zdravlje je u opasnosti zbog problema s telesnom težinom. Zdravlje ćete sačuvati redovnom kontrolom telesne težine, a nadamo se da će Vam i naš BMI indeks kalkulator pomoći u tome.

Tvoj BMI je

Powered by BMI Calculator

U donjoj tabeli možete videti kako povećanje BMI utiče na rizik od različitih bolesti:

Rizik
od bolesti povezanih sa težinom i obimom struka

BMI Struk
manji ili jednak:

100 cm. (muškarci) ili
89 cm. (žene)
Struk
veći od

101 cm. (muškarci) ili
90 cm. (žene)
18.5
ili manje
Neuthranjenost
18.5
– 24.9
Normalan
25.0
– 29.9
Povišene
težine
Povišena Visoka
30.0
– 34.9
Gojazan Visoka
Veoma
visoka
35.0
– 39.9
Gojazan Veoma
visoka
Veoma
visoka
40
ili više
Ekstremna
gojaznost
Ekstremno
visoka
Ekstremno
visoka
Facebook Komentar