Indeks telesne mase – BMI kalkulator

Indeks telesne mase – BMI kalkulator
hiddenppath hiddenppath

Menu

Hello!

Welcome!

Here you can calculate your bmi and bmr.

Choose option on the left.

Indeks telesne mase ili BMI je za većinu ljudi nov pojam. Međutim, BMI se pokazao kao dobar pokazatelj u merenjima koja sprovode lekari i istraživači gojaznosti.

BMI koristi matematičku formulu koja dovodi u odnos visinu i težinu pojedinca ili preciznije, predstavlja težinu (u kg) podeljenu sa visinom (izraženom u metrima na kvadrat). Dakle, BMI=kg/m2.

Izračunavanje BMI

Da bi ste izračunali vaš BMI popunite polja Težina i Visina i kliknite dugme Izračunaj. Npr. ukoliko osoba ima 100 kg i visoka je 182 cm njen BMI je 30.2.

BMI kalkulator je korisno pomagalo za utvrđivanje ‘indeksa telesne mase’ (engl. body mass index). BMI indeks pokazuje odnos telesne težine i visine – i dobro ilustruje uticaj težine (uhranjenosti) na zdravlje. Ukoliko je Vaš BMI index manji od 18.5 (neuhranjenost) ili veći od 30 (gojaznost), prema zdravstvenim standardima WHO, Vaše zdravlje je u opasnosti zbog problema s telesnom težinom. Zdravlje ćete sačuvati redovnom kontrolom telesne težine, a nadamo se da će Vam i naš BMI indeks kalkulator pomoći u tome.

U donjoj tabeli možete videti kako povećanje BMI utiče na rizik od različitih bolesti:

Rizik od bolesti povezanih sa težinom i obimom struka

BMI Struk manji ili jednak:
00  cm. (muškarci) ili
89 cm. (žene)
Struk veći od 
101 cm. (muškarci) ili
90 cm. (žene)
18.5 ili manje Neuthranjenost
18.5 – 24.9 Normalan
25.0 – 29.9 Povišene težine Povišena Visoka
30.0 – 34.9 Gojazan Visoka
Veoma visoka
35.0 – 39.9 Gojazan Veoma visoka Veoma visoka
40 ili više Ekstremna gojaznost Ekstremno visoka Ekstremno visoka