Med Lab

  • 14 pregleda

O KORISNIKU: Med Lab

Danas zapošljavamo 68 radnika od kojih su 85% sa stažom u Medlabu dužim od 5 godina.

Trajno poverenje i dobri međuljudski odnosi su doveli do toga da je laboratorija „Medlab“ sa svim svojim pripadajućim laboratorijama bila i ostala vodeća privatna medicinska laboratorija u Vojvodini.

Foto galerija

0  Recenzije

Posavetujte se s pitanjima i odgovorima

Odmah potražite odgovore na svoja pitanja

Postavi pitanje

Pitanja

Još nije odgovoreno na upit.