Naučnici su upoređivali život žena iz plemena Masauo sa ostallim Kineskinjama. Naučnici tvrde da je život u matrijarhalnom društvu dobar za zdravlje žena. Do takvog zaključka su došli