Lekovitost biljaka i namirnica

Trave ima u izobilju. Ali da li je svaka travka i lekovita? Oduvek se to pitamo. I na različitim mestima dobićemo različite odgovore. Ipak, svaka travka je lekovita. Priznajem da jedino ne znamo njihovu vrednost, to jest zašta je koja dobra. Biljke su i lek i hrana-rekao je Pelagić, upoznajemo ih uvek i svuda. Biljke […]