Tag: otac

spot_img

Sinu je trebalo samo malo očevog vremena

Pročitajte priču i prosledite je dalje, jer je jedinstvena a tako jednostavna i istinita. Priča je o sinu i ocu koji nikako da nađu...