Dobro je poznato da se današnji čovek hrani drugačije od ljudi koji su živeli pre 50 ili 100 godina. A još je poznatije da se pećinski čovek nije