Mnogo dijeta nam se svakog dana nude putem sredstava informisanja ali se, po mnogima, izdvaja dijeta 15 dana ili pomorandža dijeta. Doručak isti tokom tokom 15 dana •