Pulmologija: Poremećaji spavanja, naročito slip apneja, mogu ozbiljno da ugroze zdravlje. Procenjuje se da broj obolelih u Srbiji dostiže 350.000, a leči se tek 700-800 Respiratorni poremećaji povezani