Čičak raste svuda kraj puteva i ima najveće lišće među travama na našim putevima Po predanju narodne medicine i po ispitivanju mnogih stručnjaka čičak je koristan i uspešno