Saveti

Sinu je trebalo samo malo očevog vremena

Pročitajte priču i prosledite je dalje, jer je jedinstvena a tako jednostavna i istinita. Priča je o sinu i ocu koji nikako da nađu malo vremena da se druže… Ovo je samo kratak podsetnik za sve koji naporno rade. Koliko puta ste kao roditelj zapostavili svoje dete jer ste bili preumorni od posla? Verujemo da […]